Reklamernes magt | Business Innovation Center Esbjerg

Reklamernes magt

 

Hvorfor skal man lære at analysere en reklame og hvilke forhold i omverdenen påvirker virksomhedernes ”kodning” af reklamer?

Vi tilbyder en dag med fokus på, hvordan de store virksomheder som Coca Cola, Apple, Nike og andre forsøger at påvirke forbrugerne til at købe deres produkter via både direkte og skjult markedsføring. Ud fra målgruppen og samfundsforhold diskuterer vi hvilke forhold, der er bedst at inddrage i forhold til at virksomhederne skal opnå størst mulig effekt for deres reklamer. Her skal eleverne forholde sig til en både imagemæssig effekt og en økonomisk effekt samt den tendens, at de unge skal rammes med reklamer online, og hvordan deres online adfærd præger udformningen af reklamer.

Formålet med besøget på Rybners er desuden, at eleverne kommer til at bruge og inddrage den viden de har fra fagene dansk og samfundsfag omkring reklameanalyse og forbrugeradfærd herunder fx reklameanalyseprocessen og Minerva-modellen. Ud fra denne viden skal de reflektere over, hvad påvirker udformningen af en reklame samt diskutere hvordan virksomhederne kan optimere deres markedsføring. Eleverne vil også blive præsenteret for nyt reklameteori som fx Laswells kommunikationsmodel. 

Dagen giver eleverne mulighed for at se, hvordan man arbejder på gymnasieniveau og i særdeleshed, hvordan de fag de kender fra folkeskolen bliver gjort mere virkelighedsorienteret.

Sted: Rybners Handelsgymnasium, Grådybet

Varighed: 1 dag, 8:15- 15:00

Kontakt: Rie@rybners.dk

 

"A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well." Jeff Bezos